Arisan Rutin Bulan Januari 2017

Sambutan Pak RT 05 jangkung sugiarto

Warga RT05

Warga RT05

Bp. Sukamto untuk lagi ngitung duwit arisan

Wargo RT05

Kesimpulan Arisan RT

1.Dijaga kekompakan terutama warga kesusahan

2. Uang bensin dan uang pacol RT.5000.00 oleh warga

3.gotong royong hari minggu tgl.15/01/2017

@Post Comment

0 komentar:

Posting Komentar - Kembali ke Konten

Monggo Ingkang Kerso Ninggalaken Pangandikan Ingkang Sae lan Mbangun :

Arisan Rutin Bulan Januari 2017